Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

Reposted fromNanaya Nanaya viasilkydreams silkydreams
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die viasilkydreams silkydreams
Sponsored post
 
 
Reposted bynesraitMrCoffetimmoemrocznakatiabananananabananananabanananana
7599 56fb 390
Reposted fromnazarena nazarena viaNoCinderella NoCinderella
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe vianowaczi nowaczi
Reposted fromdramaaddict dramaaddict vianowaczi nowaczi
1917 9164 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaankaottak94 ankaottak94
9571 be8a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella

August 06 2017

Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg “Po tamtej stronie ciebie i mnie”
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianowaczi nowaczi
Tego dnia, gdy dziecko zrozumie, że żaden dorosły nie jest doskonały - staje się nastolatkiem. Tego dnia, gdy im wybacza - staje się dorosłym. Tego dnia, gdy wybacza sobie - staje się mądrym.
— Olden Nolan
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianowaczi nowaczi
0935 71dd 390
Reposted fromscorpix scorpix vianowaczi nowaczi

June 08 2017

4559 44ac 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
9056 2e6a 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
9279 eed4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNoCinderella NoCinderella

June 05 2017

Jest w porządku, jest dobrze, wszystko okej, czuje się świetnie.


— żatowałam
Reposted fromsilkydreams silkydreams
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.

May 27 2017

9711 1b56 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
7643 2b9d 390
Reposted fromgraysen graysen viashakeme shakeme
2967 8166 390
Reposted fromlaters laters viainsanelife insanelife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...