Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

2819 a36a 390
Reposted fromevanescence evanescence viaoutoflove outoflove

May 17 2017

0730 4245 390
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viagwiazdeczka gwiazdeczka
2458 4349 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
5043 d19b 390
Reposted fromtfu tfu viapannaniczyja pannaniczyja

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
1880 7a48 390

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viainsanelife insanelife

May 13 2017

Pozmieniało się ostatnio.
— 21:21
Reposted fromilolilo ilolilo viaoutoflove outoflove
„Zacytuje moją 98 letnią babcię, która rok temu idąc po schodach (bardzo żwawo zresztą, jak zwykle) westchnęła:
— Ech ciężko… a co będzie jak starość przyjdzie!”
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viainspirations inspirations
7260 4a9c 390
1580 0ba9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaNoCinderella NoCinderella

May 11 2017

8463 a6c7 390
Reposted byaanetaxx3u3alaparisienneiwannatobelovedbyuifyouleavemyou

May 09 2017

Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła męskiej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
2608 4e04 390
Reposted fromthegirl thegirl viakindofnightmare kindofnightmare
1210 dfe8 390
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viahomczi homczi
4756 5858 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viahomczi homczi
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi

May 07 2017

5935 c0ce 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoonforget soonforget
1235 d50e 390
"Jak Ogien" - Sara Lovestam (lesbian lovestory)
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viabeinthe beinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl