Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2017

Reposted fromamazondotnessa amazondotnessa
Dzięki oddechowi uświadamiasz sobie własne chaotyczne próby naprawiania sytuacji. Zawsze możesz skupić się na oddechu zamiast na gorączkowych działaniach, dzięki czemu nauczysz się, że nie musisz od razu wszystkiego naprawiać. Niektóre sprawy lepiej zostawić własnemu biegowi. To bardzo ważna umiejętność.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl

May 01 2017

7166 dac7 390
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaoutoflove outoflove
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"

April 26 2017

6088 aa60 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi
9180 580b 390
Reposted frommhsa mhsa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
9061 6ab3 390
Reposted fromheroes heroes viaannettee annettee
3455 f1f7 390
Reposted fromfreakish freakish viakindofnightmare kindofnightmare

April 24 2017

6411 100a 390
2062 08ca 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viahumane humane
1590 b855 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viapiehus piehus
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
3931 1a80 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
4445 4713 390
Reposted fromfriends friends viakobietaSukcesu kobietaSukcesu
0579 b468 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1192 9bd7 390
0175 6815 390
Reposted fromaniczorka aniczorka viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl