Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

6866 9a0d 390
Reposted fromdusix dusix viausual usual
5678 1b7b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

April 12 2017

3594 6590 390
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viainspirations inspirations
9247 9279 390

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

5945 7842 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainspirations inspirations
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 

April 11 2017

może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Słówko na dziś: dystymia -długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromwagabunda wagabunda viainspirations inspirations
6322 8fb3 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viahomczi homczi
8117 fa9e 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viahomczi homczi
7701 b1de 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka

April 10 2017

4381 274e 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaoutoflove outoflove
4336 bd18 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

April 09 2017

4469 6ef1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
2778 4201 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl