Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

3163 e380 390
Reposted fromoll oll viamslexi mslexi
6178 ba69 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahomczi homczi
6879 066a 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamslexi mslexi

March 22 2017

0600 c09b 390

March 21 2017

(...) Wygodnie jest myśleć, że wciąż jest się do uratowania, nawet jak się już w to prawie nie wierzy.
— Julio Cortázar
4061 4f5d 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaSkydelan Skydelan
5010 2ea2 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSkydelan Skydelan
5004 9df1 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vianowaczi nowaczi
x
Reposted fromweheartit weheartit viahomczi homczi
0320 8327 390
Reposted fromimyours imyours viamslexi mslexi
1349 eacd 390
Tajemnica długowieczności z roku 1934.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaczarnemajtki czarnemajtki
7027 539d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viajulliett julliett
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
0733 7da7 390
Reposted fromwankymind wankymind vianokturnal nokturnal
8903 deaf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal

March 18 2017

Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viaretro-girl retro-girl
0992 8227 390
Reposted fromtress tress viamslexi mslexi
5935 c0ce 390
8794 9432 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl