Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

9082 a683 390
Reposted fromnexxt nexxt viainsanelife insanelife

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii vianowaay nowaay
2481 606c 390
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaarbuzy arbuzy
4676 3b1f 390
Reposted fromrol rol viaarbuzy arbuzy
2510 70d4 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamslexi mslexi
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
1928 73ef 390
Reposted fromlaluna laluna viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
5612 c525 390
Reposted fromscorpix scorpix viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
3608 8651 390
Reposted fromdailylife dailylife viamslexi mslexi
1208 ed73 390
0106 f7d6 390
2253 547b 390
Reposted frompianotea pianotea viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viakindofnightmare kindofnightmare
9423 3812 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianokturnal nokturnal
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski

February 15 2017

Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viadailylife dailylife
4903 52c4 390
Reposted frommslexi mslexi
5553 9697 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viamslexi mslexi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl